Noteria

Urdhra heqje licence viti 2017:

1- Urdhër nr.209/1, datë 12.01.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Bojana Hajdini”
2- Urdhër nr.1594/1, datë 07.03.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Vasilika Kristo, mbushur moshën për pension”
3- Urdhër nr.2778, datë 24.04.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Helga Vukaj”
4- Urdhër nr.2779, datë 24.04.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Violanda Beci”
5- Urdhër nr.5207, datë 30.08.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Firdes Shuli, me kërkesë për heqje dore”

 

Urdhra heqje licence viti 2019:
1- Urdhër nr.386, datë 22.07.2019  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Alketa Hysaj, me kërkesë për heqje dore”
2- Urdhër nr.404, datë 02.08.2019  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Ernela Çuberi”

Urdhra heqje licence viti 2020:
1- Urdhër nr.129, datë 21.04.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Zelfije Ademaj, me kërkesë për heqje dore”
2- Urdhër nr.145, datë 14.05.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Shpresa Skrame, me kërkesë për heqje dore”
3- Urdhër nr.143, datë 14.05.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Sabri Limanaqi, me kërkesë për heqje dore”
4- Urdhër nr.250, datë 27.07.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Enkeleida Qylafku, me kërkesë për heqje dore”
5- Urdhër nr.289, datë 01.09.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Eva Blushi, me kërkesë për heqje dore”

6- Urdhër nr.356, datë 21.10.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Greta Naço”
7- Urdhër nr.407, datë 01.12.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Suada Sherifaj”

 

Urdhra heqje licence viti 2021:
1- Urdhër nr.52, datë 04.02.2021  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Alvi Prevazi”

2- Urdhër nr.63, datë 09.02.2021  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Farije Derri”

3- Urdhër nr.143, datë 12.03.2021  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Luiz Ejlli”

4- Urdhër nr.307 datë 08.04.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Arben Haveri”

5- Urdhër nr.351 datë 26.05.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noteres Rezarta Koçi”

6-Urdhër nr.359 datë 31.05.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noteres Mirjam Isufaj”

7-Urdhër nr.383 datë 17.06.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Dear Muca”

8-Urdhër nr.397 datë 08.07.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Hysni Ahmetaj”

9-Urdhër nr.491 datë 20.08.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Mareglen Dalipi”

 

Masa të tjera viti 2021
1- Urdhër nr.51, datë 04.02.2021  “Për dhënien e masës disiplinore vërejtje me paralajmërim për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të noterit Mirela Gjonça”

2- Urdhër nr.153, datë 17.03.2021  “Për dhënien e masës disiplinore të pezullimit nga detyra të noterit Albana Hodaj”

3-Urdher 330 date 04.05.2021 Mase Disiplinore verejtje me paralajmerim Fatbardha Murra

4-Urdhër nr.340 datë 12.05.2021 “Për pezullimin e përkohshëm të licencës si notere, noteres Entela Shqepa”

5-Urdhër nr.511 datë 02.09.2021 “Për dhënien e masës disiplinore vërejtje me paralajmërim për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të noterit dhe gjobë në masën 200 000 lekë, noteres Majlinda Demollari”