Njoftim për media - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 06/10/2021

Njoftim për media

 

Me urdhër të ministrit të Drejtësisë z.Ulsi Manja u pezulluan nga detyra:

Arnaldo Hoxha dhe Mario Laloshi, që të dy me funksionin specialist-psikolog në sektorin e çështjeve shoqërore pranë IEVP Reç në Shkodër.

Ministri z.Manja e firmosi urdhërin për pezullimin e të dy punonjësve dhe fillimin e hetimit administrativ ndaj tyre.

Ndërkaq, për në IEVP Reç janë nisur grupet e inspektimit nga DPB dhe SHKBB për të zbardhur rastin.