Kabineti

Jonida Gaba

Drejtor Kabineti

Avjerina Bazaj

Këshilltare e Ministrit

Edis Ibrahimi

Këshilltar i Ministrit

Gentian Deva

Këshilltar i Ministrit

Besmir Beja

Këshilltar i Ministrit

Florion Serjani

Këshilltar i Ministrit

Florion Serjani

Vilma Petro

Këshilltar i Ministrit

Edvin Kukunja

Këshilltar i Ministrit