Rishpallje për vend vakant (Iniciativa Rajonale Antikorrupsion) - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 06/04/2021

Rishpallje për vend vakant (Iniciativa Rajonale Antikorrupsion)

Head of Secretariat – Second Call

Type of position: Core/International staff
Published on: March 26, 2021

Deadline for applications: April 16, 2021 (23:59 CEST)

_______

Inkurajojmë aplikimin e kandidatëve që plotësojnë kushtet!