Ministria e Drejtësisë, për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme të krijuar si pasojë e pezullimit dhe shtyrjes së afateve administrative, informon personat e interesuar se të gjitha ankesat e konkurentëve për përkthyes zyrtarë lidhur me rezultatet e shpallura, - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 21/05/2020

Ministria e Drejtësisë, për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme të krijuar si pasojë e pezullimit dhe shtyrjes së afateve administrative, informon personat e interesuar se të gjitha ankesat e konkurentëve për përkthyes zyrtarë lidhur me rezultatet e shpallura,

”Ministria e Drejtësisë,  për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme të krijuar si pasojë e pezullimit dhe shtyrjes së afateve administrative, informon personat e interesuar se të gjitha ankesat e konkurentëve për përkthyes zyrtarë lidhur me rezultatet e shpallura, janë pranuar  pavarësisht dates së paraqitjes  apo mënyrës së dërgimit  dhe po shqyrtohen nga ”Komisioni i verifikimit të Ankesave të Kandidatëve për Përkthyes të Jashtëm”.

Ministria e Drejtësisë  do të pranojë ankimimet lidhur me rezultatet e publikuara  deri më datë 31.05.2020.”