Njoftim mbi publikimin e rezultateve të konkursit për përkthyes të jashtëm të Ministrisë së Drejtësisë - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 17/04/2020

Njoftim mbi publikimin e rezultateve të konkursit për përkthyes të jashtëm të Ministrisë së Drejtësisë

Bashkëlidhur për publikim në faqen zyrtare te Ministrisë së Drejtësisë  lista e rezultateve të konkursit sipas datave dhe orareve:

  1. Data 05.03.2020 ora 10.00
  2. Data 05.03.2020 ora 13.00
  3. Data 06.03.2020 ora 10.00
  4. Data 06.03.2020 ora 13.00

 Lista e rezultateve —SHKARKO PDF

Kandidatët fitues janë të gjithë ata që në vlerësimin përfundimtar kanë marrë 70 pike e sipër.

Afati i ankimimit për kandidatët jo fitues për këtë konkurrim është  nga data e publikimit ne faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë.