Forumi për të drejtat themelore të njeriut 2021 - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 13/04/2021

Forumi për të drejtat themelore të njeriut 2021

Agjencia Europiane për të Drejtat Themelore të Njeriut do të organizojë në Bashkinë në Vienne-s, në datat 11-12 Tetor 2021, Forumin për të Drejtat Themelore të Njeriut.
Ky forum është hapësira për dialog mbi sfidat e të drejtave të njeriut me të cilat përballet BE sot. Të drejtat e njeriut janë në qendër të vëmendjes, ndërsa ndërtojmë një vizion shprese në ‘normalin e ri’. Forumi është një platformë me një gamë të larmishme zërash. Ai bashkon politikën, biznesin, sindikatat, shoqërinë civile, artet dhe sportet. Së bashku, ata do të japin përgjigje për pyetjet që formësojnë axhendën kritike të të drejtave të njeriut.

Si mund ta rindërtojmë shpresën? Kërcënimet për të drejtat tona themelore ekzistonin përpara se pandemia e koronavirusit të ndryshonte botën. Tani ata janë më të dukshëm dhe më të ngutshëm se kurrë më parë. Sot, ne kemi një perspektivë të re se si funksionojnë shoqëritë tona.
Shumë të drejta dhe liri që ne i marrim si të mirëqena u pezulluan. Dhe qeverive iu desh të ekuilibronin të tjerët kundër së drejtës për jetë.Këto ndryshime dhe çështje të tjera afatgjata kanë një efekt disproporcional në grupe të caktuara në shoqëri.Si i drejtohemi barazisë dhe qëndrueshmërisë në modelet tona të rritjes dhe zhvillimit? Si mund të sigurojmë që të drejtat sociale të ndihmojnë në realizimin e të drejtave tona njerëzore?Ne duhet të rimendojmë përgjigjet tona. Imagjinoni Evropën e ardhshme që duam duke angazhuar të drejtat e njeriut për t’u marrë me këto sfida.

Ky forum eshte një mundësi për të parë përpara dhe për të ndërtuar një vizion shprese. Nëse keni një ide për një seancë që mund të ndihmojë në formësimin e agjendës së të drejtave të njeriut për vitet që vijnë dhe doni të organizoni një të tillë, ju mund të paraqisni propozimet tuaja jo më vonë se data 30 Prill 2021.
Dy temat përgjithësuese në të gjithë Forumin do të jenë:
1.Përgjigjet ndaj efekteve të pandemisë Covid-19 në përputhje me të drejtat e njeriut.
2.Të rinjtë dhe e ardhmja e Evropës.
Temat specifike që mund të zgjidhen në propozimin tuaj janë:
 Një epokë dixhitale e orientuar ndaj të drejtave të njeriut;
 Të drejtat shoqërore janë të drejta të njeriut;
 Gjuha e urrejtjes dhe diskriminimit;
 Forcimi i praktikës së të drejtave të njeriut;
 Mbrojtja e shtetit të së drejtës dhe aksesi në drejtësi;
 Lëvizja e lirë e njerëzve

Lloji i seancës që mund të organizohet:
 Një panel diskutimi
 Workshop
 Konsultime
 Lidhu, Reflekto, Bisedo
 Demonstrim
 Ekspozitë

Nëj informacion më të detajuar e gjeni në faqen https://fundamentalrightsforum.eu/