SHQIPËRIA QË DUAM

Bëhu pjesëtar aktiv i koalicionit qeverisës me njerëzit e zakonshëm.

SHQIPËRIA QË DUAM
ANTIKORRUPSIONI

Lufta kundër korrupsionit, prioritet për Qeverinë Shqiptare dhe një nga sfidat për integrimin e Shqipërisë në BE

Transparenca

Informimi publik, garanci për një administratë transparente, që ofron shërbime me cilësi për qytetarët

Transparenca

REGJISTRI NOTERIAL SHQIPTAR

REGJISTRI NOTERIAL SHQIPTAR

Regjistrimi i Akteve dhe Veprimeve Noteriale

më shumë
GJYKATA.GOV.AL

GJYKATA.GOV.AL

Portali kombëtar i Sistemit Gjyqësor Shqiptar

më shumë
TARIFAT E REJA

TARIFAT E REJA

Për shërbimet që kryhen nga Administrata Gjyqësore, Ministria e Drejtësisë,...

më shumë
Drejtësisë