Shpallja e Programit të Punës për vitin 2020 - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 20/02/2020

Shpallja e Programit të Punës për vitin 2020

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se Programi i Bashkimit Evropian i Drejtësisë ka shpallur Programin e Punës per vitin 2020 dhe thirrjet e para.

Ministria e Drejtësisë, në cilësinë e Koordinatorit Kombëtar për këtë Program në Shqipëri, në bashkëpunim me Asistencën Teknike të BE-së për Programet Evropiane dhe Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme do të organizojnë një Ditë Informuese të dedikuar në kuadër të Programit të Punës 2020, Thirrje për Propozime, projekteve fituese dhe shkëmbimin e përvojës me përfitues nga Shqipëria, etj.

Dita Informuese do të mbahet në datë 28 shkurt 2020.

Për të shprehur interesin për të marrë pjesë në këtë aktivitet, na dërgoni email në adresën: Kontakt@drejtesia.gov.al deri në datën 23 Shkurt 2020.

Informacion më të detajuar në lidhje me thirrjet i gjeni të renditura si vijon:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState