NJOFTIM PËR SHTYERJEN E AFATIT TË PRANIMIT TË APLIKIMEVE PËR DORËZIMIN E DOKUMENTACIONIT PËR APLIKIM PËR AUTORIZIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE QË DO TË OFROJNË NDIHMË JURIDIKE PARËSORE TË GARANTUAR NGA SHTETI - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 24/03/2020

NJOFTIM PËR SHTYERJEN E AFATIT TË PRANIMIT TË APLIKIMEVE PËR DORËZIMIN E DOKUMENTACIONIT PËR APLIKIM PËR AUTORIZIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE QË DO TË OFROJNË NDIHMË JURIDIKE PARËSORE TË GARANTUAR NGA SHTETI

NJOFTIM PËR SHTYERJEN E AFATIT TË PRANIMIT TË APLIKIMEVE PËR DORËZIMIN E DOKUMENTACIONIT PËR APLIKIM PËR  AUTORIZIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE QË  DO TË OFROJNË NDIHMË JURIDIKE PARËSORE TË GARANTUAR NGA SHTETI

Për shkak të gjendjes së krijuar nga përhapja e sëmundjes infektive COVID – 19, si dhe vështirësisë në sigurimin e dokumentacionit si pasojë e pezullimit të veprimtarisë së gjykatave me vendim  të KLGJ -së Vendimi nr.127, datë 10.03.2020 “Për pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat në Republikën e Shqipërisë” Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas njofton shtyerjen e afatit të aplikimeve për autorizimin e organizatave jofitimprurëse që do të ofrojnë ndihmë juridike parësore deri në një njoftim të dytë.

Ju faleminderit për mirëkuptimin !