NJOFTIM PER PUBLIKIMIN E LISTAVE PERFUNDIMTARE - Ministria e Drejtësisë