NJOFTIM PER PUBLIKIMIN E LISTAVE PARAPRAKE - Ministria e Drejtësisë