Listat e përkthyesve sipas gjuhëve, datave dhe orarit te konkursit - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 12/02/2020

Listat e përkthyesve sipas gjuhëve, datave dhe orarit te konkursit

Bashkëlidhur listat e përkthyesve sipas gjuhëve, datave dhe orarit te konkursit

Provimi do të zhvillohet në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë në datat:

 

Kandidatët të pajisur me dokument identifikues duhet të paraqiten pranë mjediseve të Ministrisë së Drejtësisë të paktën një orë përpara orarit të fillimit të provimit.

Rezultatet e konkurrimit do te shpallen ne faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë brenda datës 12.03.2020.