LISTA E PËRKTHYESVE TË AUTORIZUAR PËR PËRKTHIME ZYRTARE PËR VITIN 2020. - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 09/06/2020

LISTA E PËRKTHYESVE TË AUTORIZUAR PËR PËRKTHIME ZYRTARE PËR VITIN 2020.

Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Drejtësisë numër 162 datë 09.06.2020 dhe numër protokolli 3468 datë 09.06.2020 publikojmë LISTËN E PËRKTHYESVE TË AUTORIZUAR PËR PËRKTHIME ZYRTARE PËR VITIN 2020.

LISTA E PËRKTHYESVE TË AUTORIZUAR PËR PËRKTHIME ZYRTARE PËR VITIN 2020