Ministria e Drejtësisë, në zbatim të detyrimeve ligjore për të garantuar kryerjen e njoftimeve, sipas nenit 162 të Kodit të Procedurave Administrative, publikon me shpallje njoftimet vijuese, për 10 ish përmbarues gjyqësorë privatë - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 10/10/2019

Ministria e Drejtësisë, në zbatim të detyrimeve ligjore për të garantuar kryerjen e njoftimeve, sipas nenit 162 të Kodit të Procedurave Administrative, publikon me shpallje njoftimet vijuese, për 10 ish përmbarues gjyqësorë privatë

Ministria e Drejtësisë, në zbatim të detyrimeve ligjore për të garantuar kryerjen e njoftimeve, sipas nenit 162 të Kodit të Procedurave Administrative, publikon me shpallje njoftimet vijuese, për 10 ish përmbarues gjyqësorë privatë. Shkarko Listën

Këto njoftime janë bërë publike edhe me shpalljen e shkresës, në këndin e pritjes me publikun pranë Ministrisë së Drejtësisë, si dhe pranë ambienteve të Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë.