Njoftim në kuadrin e situates së krijuar për shkak të COVID -19 - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 12/03/2020

Njoftim në kuadrin e situates së krijuar për shkak të COVID -19

Në kuadrin e situates së krijuar për shkak të COVID -19, ju njoftojme se:
Shpallja e rezultateve te konkursit për Përkthyes Zyrtar të zhvilluar në datat 5 – 6 Mars 2020 është e pamundur të realozohet në datë 12.03.2020.
Njoftimin për rezultatet e konkursit do të dalin në një datë të mëvonshme në faqen zyrtare dhe në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë.