Kabineti

Jonida Gaba

Drejtor Kabineti

Avjerina Bazaj

Këshilltare e Ministrit

Edis Ibrahimi

Këshilltar i Ministrit

Gentian Deva

Këshilltar i Ministrit

Besmir Beja

Këshilltar i Ministrit

Aulona Mersini

Këshilltar i Ministrit

blank_2

Fotilda Dhimitri

Këshilltar i Ministrit

Edvin Kukunja

Këshilltar i Ministrit

Besnik Maho

Këshilltar i Ministrit